Privacy- & cookiebeleid Houtt bv

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-07-2021.

Houtt verwerkt jouw persoonsgegevens in verband met het leveren van onze diensten al dan niet via onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je je registreert, gebruik maakt van een van onze digitale diensten, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– IP-adres;

– Gegevens over je activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type.

– Contact- en accountgegevens, geboortedatum, informatie over je tuin en persoonlijke voorkeuren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@houtt.nl, waarna wij deze informatie zullen verwijderen.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Houtt verwerkt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– Om per telefoon of e-mail contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren;

– Analyse van jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

– Om het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen;

– Verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting daartoe.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien Houtt jouw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je in staat stellen deelname te weigeren.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Houtt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Transip of die van een nauwkeurig geselecteerde derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@houtt.nl.

Derde ontvangers

Houtt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Houtt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Transip, Google of die van een derde partij. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door jou bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor jou interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inschrijven nieuwsbrief

Door je in te schrijven op onze Houtt nieuwsbrief, geef je Houtt toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Indien je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief, dan kan je op ieder gewenst moment aangeven dat je deze niet langer wenst te ontvangen. In iedere nieuwsbrief en in iedere aanbieding staat aangegeven hoe je je eenvoudig kan uitschrijven voor het verder ontvangen van nieuwsbrieven of aanbiedingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Houtt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@houtt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Houtt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?

Op verzoek bieden wij aan de bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan eveneens contact met ons op via het onderstaande vermelde adres.

Hoe neem je contact met ons op?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid en het gebruik van cookies op de website https://houtt.nl, kan je contact met ons opnemen.

Bedrijfsnaam: Houtt bv

Kamer van Koophandel: 

Per email: klantenservice@houtt.nl

Per telefoon: 085-

Per brief: Houtt bv t.a.v. klantenservice

Adres: